PRAVILA NATJEČAJA “Savršeno talijansko iskustvo na vašem stolu!”

6 Studeni, 2023

 1. Instagram ne sponzorira, ne administrira, ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Ulaskom u natječaj, potvrđujete da ste suglasni na ustupanje svojih podataka tvrtki PPD GLOBAL., a ne tvrtki Instagram.
 2. Svrha natječaja je jačanje povezanosti s konzumentima pića brenda Mionetto.
 3. Priređivač natječaja pod nazivom «Savršeno talijansko iskustvo na vašem stolu!» (u daljnjem tekstu “Natječaj”) je PPD GLOBAL, Badalićeva 26 F, OIB: 42729559546 (u nastavku “Priređivač”). Natječaj se priređuje u cilju promocije Priređivača. Pravila Natječaja (“Pravila”) bit će objavljena na mrežnoj stranici www.drinks.hr.
 4. PRAVO SUDJELOVANJA
  Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, koje su starije od 18 godina, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, nalaze se na teritoriju Republike Hrvatske i korisnici su Facebooka i/ili Instagrama (u nastavku „Sudionici“). Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Priređivača te bilo koja druga osoba povezana s ovim Natječajem ne mogu sudjelovati u Natječaju. Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.
 5. NAGRADA
  Sudionici nagradnog natječaja mogu osvojiti posebnu večeru uz Mionetto za dvije osobe u restoranu “El Toro”.
 6. TRAJANJE I MEHANIKA NATJEČAJA
  Natječaj se održava u razdoblju od 6.11.2023. (14:00 sati) do 13.11.2023. (23:59 sati). Sudionici moraju u navedenom razdoblju lajkati profil Mionettocro, lajkati objavu o natječaju i tagirati prijatelja kojeg bi odveli na večeru u El Toru.
 7. ODABIR DOBITNIKA
  Dobitnici Natječaja bit će proglašeni prema slučajnom odabiru. Dobitnik će biti kontaktiran po izboru putem Instagram profila.
 8. Svi odgovori koji se postave u okviru Natječaja, moraju biti slobodni od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.
 9. Priređivač zadržava pravo uklanjanja odgovora i sadržaja iz Natječaja i s Facebook i/ili Instagram stranice uvredljivih na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, te automatski može diskvalificirati Sudionike od sudjelovanja u Natječaju.
 10. Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtjevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Natječaja prema dobitnicima.
 11. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 6.11.2023. na Instagram stranici https://www.instagram.com/mionettocro/.
 12. Sudionici Natječaja pristaju, bez iznimke, da će Priređivač koristiti podatke ustupljene putem Natječaja u skladu s GDPR-om, isključivo za preuzimanje nagrade.
 13. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici www.drinks.hr prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.
 14. Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile.
 15. Priređivač se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada. Priređivač neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile niti ukoliko konzumacija nagrade nije bilo moguća jer su podaci koje je Sudionik ostavio netočni.
 16. PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
  Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionik je suglasan da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke koje je sam pružio kao uvjet za dogovor oko konzumacije nagrade u natječaju čime se ti podatci jednokratno dijele s trećom strankom (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovu nagradnu igru, odnosno u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko konzumacije nagrade. Vaše osobne podatke treća stranka neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim osiguranja konzumacije nagrade. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Priređivač čuva sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog nagradnog natječaja, odnosno tri mjeseca. Sudionici u svakom trenutku mogu zatražiti da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i njihovu dopunu, ispravak i brisanje, odnosno, mogu povući suglasnost za njihovu daljnju obradu, slanjem takvog zahtjeva na adresu info.croatia@ppdglobal.com Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.
 17. Sudionik prihvaća da korištenje nekog od prava navedenih pod točkom 20. za posljedicu može imati nemogućnost daljnjeg sudjelovanja u Natječaju. Priređivač se obvezuje da će ispuniti svoje obaveze kako bi osobni podaci ostali povjerljivi i svoju dužnost čuvanja osobnih podataka, kao i da će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprječavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Sudionici svoje prigovore mogu poslati na email adresu info.croatia@ppdglobal.com
 18. Sudionici pristaju da Priređivač modificira ili na neki drugi način mijenja svaki komentar postavljen u okviru Natječaja ukoliko iste ocijeni neprimjerenima. Nadalje, Sudionici pristaju da predani odgovori budu objavljeni na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Sudionici sudjelovanjem pristaju na fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade, objavu i korištenje njihovog imena, fotografije za potrebe promocije Natječaja i objave u medijima Priređivača, bez naknade.
 19. Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu i putne troškove). Troškovi prijave za Natječaj putem interneta mogu varirati, stoga vas molimo da aktualne pristojbe provjerite sa svojim pružateljem usluga.
 20. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Natječaju.
 21. Sudionik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Natječaj e-mailom na e-mail: info.croatia@ppdglobal.com uz naznaku Predmet «Savršeno talijansko iskustvo na vašem stolu» Nagradni natječaj.
 22. Priređivač ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Instagram stranici Mionettocro. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak odgovora na Instagram stranici te za kašnjenje, krivo upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektroničku komunikaciju ili neke druge okolnosti.
 23. Kako bi sudjelovao u Natječaju, Sudionik prihvaća sve uvjete i pravila Natječaja.
 24. ODRICANJE OD JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
  U niti jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje bi mogle nastati uslijed uporabe ili nemogućnosti uporabe web stranice ili uslijed kršenja bilo kojeg jamstva, sudjelovanja u Natječaju ili na drugome mjestu.

  *PPD Croatia poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne informacije osim za preuzimanje nagrada. Mogući popis nagrađenog uključivat će: naziv Instagram profila.